Nieuwsbrief

Sinds dit voorjaar maken we een nieuwsbrief voor onze adoptiegezinnen en belangstellende. Deze maken we 2x per jaar.
Hierin vindt u verhalen van adoptiegezinnen, artikelen over de ezel en aankondigingen van evenementen.
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via info@ezelwelzijn.nl o.v.v. nieuwsbrief.
U kunt aangeven of u een papieren versie of een digitale versie wilt ontvangen.

Nieuwsbrief Jaargang 1 nr. 2