Sponsoractie “aanschaf nieuwe trailer”

Stichting Ezelwelzijn is een non profit organisatie die voor 100% afhankelijk is van donaties en sponsoring.
Dat betekent dat we voor grote uitgaven speciale sponsoracties in het leven roepen en ook nu zijn we weer genoodzaakt een extra beroep te doen op ondersteuning van derden.
Omdat we willen voorkomen dat onze huidige trailer door haar hoeven gaat, zijn we een sponsoractie gestart ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe trailer.
Een goede trailer is noodzakelijk om op een veilige manier onze ezeltjes op te kunnen halen en te kunnen herplaatsen op hun nieuwe adressen die verspreid liggen door heel Nederland.
Ons beoogde doel is ca. 8.000,- euro en wij zijn dan ook bijzonder blij te kunnen melden dat we een prachtige startdonatie hebben ontvangen van het Dr. C.J. Vaillant Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria, waarvoor onze hartelijke dank.
De teller staat hiermee op 2.000,- euro en natuurlijk zijn alle giften “groot en klein” welkom om onze ezeltjes zo snel mogelijk een nieuwe veilige trailer te bezorgen.

U kunt uw geldelijke steun overmaken op rekeningnr. NL26 RABO 0300 6679 65 t.n.v. Stichting Ezelwelzijn met vermelding sponsoractie trailer.
Stichting Ezelwelzijn heeft een ANBI status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn, meer info hierover vindt u op elders op onze website.

Namens al onze langoortjes bedankt voor uw steun.

IMG_6587 Archief foto trailer