Gegevens

Stichting Ezelwelzijn
KvK:   62027093
Reknr. NL26 RABO 0300 6679 65
Email: info@ezelwelzijn.nl

ANBI
Sinds 1 januari  2016 is aan Stichting Ezelwelzijn de ANBI-status verleend.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI’s opzoeken
Meer informatie over ANBI 


Recente reacties