Ezelwelzijn heeft nieuwe stallen nodig.

We vragen graag uw aandacht voor het volgende.

Stichting Ezelwelzijn heeft dringend nieuwe stallen nodig.
Doordat we meer naamsbekendheid hebben gekregen, weten meer ezeleigenaren ons te vinden.
Wanneer zij besluiten hun ezels af te staan, doen zij dat voornamelijk wegens privé omstandigheden.
Onder deze ezels bevinden zich ook zieke of oude ezels of ezels die meer aandacht nodig hebben bij de verzorging,
daardoor verblijven deze langere op onze opvanglocatie.
Stichting Ezelwelzijn heeft voldoende weide, maar te weinig stallen.
Zieke ezels en ezels die meer aandacht nodig hebben, hebben een aparte stal en weide nodig zodat ze met rust,
aandacht en kennis kunnen herstellen om vervolgens terug naar huis te kunnen of naar een nieuwe opvangplek.
Omdat deze ezels langer bij ons blijven komen wij wegens een te kort aan stallen in de problemen.
En moeten wij andere ezels op de wachtlijst plaatsen.
Naast een te kort aan stallen zijn de huidige stallen en afrastering nodig aan vervanging toe, zodat we de ezels in de toekomst ook de juiste verzorging kunnen blijven bieden.

Kortom we dreigen ten onder te gaan aan ons eigen succes en daarom willen we een beroep doen op u en uw bereidwilligheid om ons te steunen.Graag willen we nieuwe stallen realiseren en de bestrating en afrastering herstellen wel is  hiervoor geld nodig.

  • Een stal kost ongeveer € 7000,- inclusief het plaatsen.
  • De nieuwe afrastering van de weiden kost € 4200,- inclusief het plaatsen.

Sinds kort zijn we Erkend Dierenlot Beneficiant van Stichting Dierenlot.
Stichting Dierenlot heeft toegezegd het opgehaalde bedrag in de maanden mei en juni 2020 te verdubbelen.

Wij hopen op uw steun, zodat de toekomstige ezels kunnen genieten van een nieuwe stal.

Ons rekeningnummer: NL26RABO 0300 6679 65 t.a.v. Stichting Ezelwelzijn
onder vermelding van Dierenlot

Of klik hier onder en geef via Geef.nl

De stallen en afrastering zijn een onderdeel van totaal plan om onze opvanglocatie toegankelijker te maken.