Donaties

Stichting Ezelwelzijn is een stichting die een wam hart toedraagt aan ezels.

Wij vinden het belangrijk dat ezels een goed thuis hebben met de juiste liefde, aandacht en verzorging.

Stichting Ezelwelzijn biedt daarom hulp en advies  aan ezeleigenaren, wanneer zij dit nodig hebben.
Indien de ezeleigenaar niet langer voor de ezel kan zorgen, kunnen wij  ervoor zorgen dat deze een nieuw liefdevol thuis krijgt.

Om dit alles te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar donateurs die ezels een warm hart toedragen en ons willen steunen met een financiële bijdrage.
Elk bedrag, groot of klein, is van harte welkom en zal geheel ten goede komen aan het welzijn van ezels.

Dankzij onze ANBI-status kunt u standaard uw giften aan Stichting Ezelwelzijn als aftrekpost bij uw belastingaangifte opvoeren als deze tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen zijn. 

Hoe  kunt u donateur worden? 
Stuur een mail naar info@ezelwelzijn.nl en u krijgt een aanmeldingsformulier en op welke wijze u kunt steunen. 

Wilt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel over al uw schenkingen aan Stichting Ezelwelzijn?
En wilt u vaker doneren, overweeg dan eens een periodieke schenkingsovereenkomst. (OPS)

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden. (bron: belastingdienst)

Periodiek schenkingsovereenkomst

In deze overeenkomst legt u voor minimaal 5 jaar vast dat u een vast bedrag per jaar gaat schenken. Hierdoor is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Het formulier kunt u eenvoudig downloaden en invullen. 

Wilt u graag op de hoogte blijven van onze activiteiten, volg Stichting Ezelwelzijn via nieuws op deze website of op facebook.
2 x per jaar geven we een nieuwsbrief uit met verhalen van en over ezels en ander wetenswaardigheden.
Wilt u de nieuwsbrief graag ontvangen? Per post of digitaal?
Dat kan stuur een email naar info@ezelwelzijn.nl onder vermelding van “nieuwsbrief”.

Stichting Ezelwelzijn voor het welzijn van uw ezel.
Rekeningnummer: NL26 RABO 0300 6679 65
t.a.v. Stichting Ezelwelzijn of scan de QR-code. Uw bijdrage komt in de digicollectebus

of klik op onderstaande knop.