Nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief van dit jaar is verschenen.
Hhierin vindt u verhalen van adoptiegezinnen, artikelen over de ezel en aankondigingen van evenementen.
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via info@ezelwelzijn.nl o.v.v. nieuwsbrief.
U kunt aangeven of u een papieren versie of een digitale versie wilt ontvangen.

Nieuwsbrief voorjaar 2020