Start bouw nieuwe accommodatie Stichting Ezelwelzijn te Zwinderen

Zoals eerder gemeld is de werving van gelden voor de nieuwe accommodatie succesvol verlopen.
De toezeggingen van onze bevriende fondsen zijn wederom overweldigend gebleken.

Vervolgstap was het “ fijn tunen “ van de offertes en data af te spreken voor levering van de materialen.

De planning is als volgt :

Allereerst gaan we begin november met behulp van onze vrijwilligers de parkeerplaats een 40 cm verhogen opdat de locatie voor een ieder ( maar zeer zeker ook de mindervalide ) beter bereikbaar is.
Joop is inmiddels ( met behulp van de ezels ) druk doende de stallen te ontmantelen.
Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de nieuwe stal in week 48 te plaatsen.
We liggen ruimschoots op schema !!

We houden jullie op de hoogte.

Mede namens bestuur Stichting Ezelwelzijn

Joop Meijer