Adoptie

Bent u een ezelliefhebber en wilt u een ezel adopteren dan bent u bij Stichting Ezelwelzijn aan het goede adres.
Stichting Ezelwelzijn is  op zoek naar adoptieadressen die graag een ezel willen adopteren.
Het gaat om ezels die afgestaan worden aan de stichting. Wij hebben op deze wijze al vele ezels geplaatst door heel Nederland.
Zie hiervoor ook onze plaatsingslandkaart op onze opvang locatie te Zwinderen.
Naast dat wij er iets voor vragen krijgt u er ook veel voor terug.

Er zijn binnen Stichting Ezelwelzijn 2 mogelijkheden om een ezel te adopteren:

  1. Voor ezel liefhebbers met ruimte om zelf ezels te houden.
  2. Voor ezel liefhebbers die zelf geen ruimte hebben maar wel graag een ezel willen adopteren.

Ad 1: Ezel liefhebbers met ruimte om zelf ezels te houden:
Hierbij moet u denken aan voldoende weide en stalling bij voorkeur direct gelegen op het woonadres. U dient kennis te hebben van het verzorgen van ezels en/of bereid zijn deze eigen te maken. Hierin kan en wil Stichting Ezelwelzijn ondersteunend in zijn. Stichting Ezelwelzijn geeft gedurende de adoptie periode naast scholing ook  individuele ondersteuning en advies. Voor tips en tops kunt u bellen met onze zorg coördinator die een kort lijntje heeft met onze dierenarts.  Laat u dus niet ontmoedigen als u niet alles weet. Wij plaatsen ezels minimaal in tweetallen of  bij andere ezel(s) en kijken ook naar een geschikte match.  Voor het plaatsen van ezels vragen we een bijdrage in de tegemoetkoming van de kosten.

Voordat een ezel geplaats wordt heeft een ezel een “ezel-APK “ gehad. Dit houdt in dat de ezel volledig is nagezien.
Het gebit is  gecontroleerd,  de hoeven zijn bekapt en de ezel  is geënt.
We zorgen dat het  paspoort op orde is en de registratie in het UBN register geregeld is. 
Daarnaast krijgt u 2 x per jaar onze nieuwsbrief digitaal of per post ontvangen en kunt  u met ezelvragen bij ons terecht. 

Ad 2: Voor ezel liefhebbers die zelf geen ruimte hebben maar wel graag een ezel willen adopteren:
Naast dat er ezeleigenaren zijn die hun ezel graag op onze opvanglocatie zien lopen komt  het de laatste tijd steeds meer voor dat ezels tijdelijke of langdurig niet plaatsbaar zijn. Deze ezels verblijven op onze opvang locatie.
Dit kan zijn vanwege gedrag of gezondheidsproblemen.
Deze ezels kunnen geadopteerd worden door personen, organisaties of groepen. De basiskosten (voeding strooisel en hoefverzorging)  voor een gezonde zijn gemiddeld € 65 per maand. Dit is exclusief personele en dierenartskosten.

U wilt een ezel adopteren die op onze opvang locatie woont.
1. Adoptie ezel  € 750,00 per jaar.
2. Adoptie ezel  €  65,00 per maand

3. Deeladoptie ezel: € 60,00 per maand
4. Deeladoptie ezel  €  5,00  per maand

U krijgt naast een adoptiecertificaat met foto van de ezel 2 x per jaar onze nieuwsbrief, digitaal of per post, en bent u van harte welkom om u geadopteerde ezel in overleg te bezoek op onze opvang locatie.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact met ons contact opnemen.
Onze gegevens vindt u bij bestuur.