Adoptie

Bent u een ezelliefhebber en heeft u ruimte om ezels te houden?
Wij zijn op zoek naar adoptiegezinnen die graag een ezel willen adopteren.
Voor de ezels die worden afgestaan aan de stichting Ezelwelzijn zoeken we nieuwe adoptiegezinnen.
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om ezel(s) te kunnen adopteren.
Zo dient u te beschikken over voldoende weidegang en stalling .
Het liefst zien we dat dit direct bij het woonadres is gelegen.
De verzorgers dienen kennis te hebben van het verzorgen van ezel(s) of bereid zijn deze kennis te vergaren.
Stichting Ezelwelzijn is bereid u hierin bij te staan met adviezen en tips.
Laat u dus niet weerhouden als u niet alles weet.

Voordat de ezel wordt overgedragen, heeft de ezel een “ezel APK” gehad.
Dit houdt in een gebitscontrole, het bekappen van de hoeven en het inenten van de ezel.
Tevens proberen we een zo goed mogelijk match te maken tussen het adoptiegezinnen en de ezel.
Ezels plaatsen we het liefst in tweetallen of bij andere ezel(s).

Voor het adopteren van een ezel vragen we een bijdrage als tegemoetkoming van de kosten die we maken en/of gemaakt hebben.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact met ons contact opnemen.
Onze gegevens vindt u bij bestuur.